ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00น.- 12.00น. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา ได้เข้ามาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้บความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • 66843189_670857710047499_5903191918514274304_o
 • 66921912_670858443380759_8250513905101570048_o
 • 67061216_670858260047444_1172127889684955136_o
 • 67086233_670857946714142_955687084432031744_o
 • 67090225_670857210047549_273314547438190592_o
 • 67091312_670858213380782_6685285354078994432_o
 • 67112442_670857573380846_7203609386114088960_o
 • 67122628_670857296714207_7602356731150073856_o
 • 67124142_670858310047439_2861304622729920512_o
 • 67144657_670857553380848_2728698323509706752_o
 • 67153945_670857256714211_8739946576899735552_o
 • 67185082_670857803380823_4227679095640555520_o
 • 67224154_670857690047501_813854052998709248_o
 • 67230600_670857243380879_2507325285188239360_o
 • 67255250_670857160047554_5243913304706908160_o
 • 67264902_670857410047529_3612718612978073600_o
 • 67278059_670858053380798_6279425208193384448_o
 • 67315459_670856970047573_1937892830252892160_o
 • 67342699_670858336714103_2268457844342784000_o

Simple Image Gallery Extended