ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลปง นำโดย นายจิรศักดิ์ อุสาหะนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลปง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปงร่วมกันจัดกิจกรรมวันเทศบาลเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและสมานฉันท์ของเทศบาลตำบลปงและโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (เทศบาลสีขาว) ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบลปง

 

 • DSC05333
 • DSC05334
 • DSC05351
 • DSC05355
 • DSC05363
 • DSC05368
 • DSC05371
 • DSC05381
 • DSC05386
 • DSC05395
 • DSC05404
 • DSC05408
 • DSC05412
 • DSC05425
 • DSC05427
 • DSC05430
 • DSC05456
 • DSC05462
 • DSC05474
 • DSC05475
 • DSC05477
 • DSC05479
 • DSC05480
 • DSC05481

Simple Image Gallery Extended