ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลปง ได้จัดทำโครงการวันท้องถิ่นไทย ส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายจิรศักดิ์ อุสาหะนันท์ นายกเทศมนตรีตำบลปง เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมกับประชาชนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปงทำความสะอาดและพัฒนา ณ วัดดอยหยวก ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา

 

 • DSC01212
 • DSC01215
 • DSC01219
 • DSC01223
 • DSC01225
 • DSC01230
 • DSC01243
 • DSC01257
 • DSC01264
 • DSC01270
 • DSC01275
 • DSC01288
 • DSC01289
 • DSC01294
 • DSC01296
 • DSC01299
 • DSC01302
 • DSC01308
 • DSC01326
 • DSC01328
 • DSC01331
 • DSC01335
 • DSC01353
 • DSC01359
 • DSC01365

Simple Image Gallery Extended