ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลปง ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ของเทศบาลตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปง ชั้น2 และชมบูธการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลปง

 • DSC04880
 • DSC04881
 • DSC04882
 • DSC04883
 • DSC04886
 • DSC04887
 • DSC04889
 • DSC04890
 • DSC04891
 • DSC04892
 • DSC04893
 • DSC04894
 • DSC04896
 • DSC04898
 • DSC04899
 • DSC04900
 • DSC04901
 • DSC04908
 • DSC04909
 • DSC04910
 • DSC04913
 • DSC04917
 • DSC04918
 • DSC04920
 • DSC04921
 • DSC04922
 • DSC04923
 • DSC04925
 • DSC04926
 • DSC04927
 • DSC04931
 • DSC04932
 • DSC04933
 • DSC04934
 • DSC04935
 • DSC04936
 • DSC04937
 • DSC04939
 • DSC04940
 • DSC04941
 • DSC04943
 • DSC04947
 • DSC04948
 • DSC04949
 • DSC04953
 • DSC04954
 • DSC04956
 • DSC04957
 • DSC04960
 • DSC04961
 • DSC04962
 • DSC04965
 • DSC04966
 • DSC04967
 • DSC04968
 • DSC04969
 • DSC04970
 • DSC04974
 • DSC04977
 • DSC04979
 • DSC04980
 • DSC04981
 • DSC04982
 • DSC04983
 • DSC04984
 • DSC04985
 • DSC04986
 • DSC04987
 • DSC04988
 • DSC04989
 • DSC04990
 • DSC04992
 • DSC04993
 • DSC04995
 • DSC04996
 • DSC04997
 • MAH04884
 • __0001
 • __0002
 • __0003
 • __0004
 • __0005
 • __0006
 • __0007
 • __0008
 • __0009
 • __0010
 • __0011
 • __0012
 • __0013
 • __0014
 • __0015
 • __0016
 • __0017
 • __0018
 • __0019
 • __0020
 • __0021
 • __0022
 • __0023
 • __0024
 • __0025
 • __0026
 • __0027
 • __0028
 • __0029
 • __0030
 • __0031
 • __0032
 • __0033
 • __0034
 • __0035
 • __0036
 • __0037
 • __0038
 • __0039
 • __0040
 • __0041
 • __0042
 • __0043
 • __0044
 • __0045
 • __0046

Simple Image Gallery Extended