วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นายอำเภอปง มอบหมายให้ นายปฤษฎางค์ สามัคคีนิชย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอปง เป็นประธานในพิธีเปิดและปฐมนิเทศ "ศูนย์เสริมสุข ม่วนใจ๋" โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ศูนย์เสริมสุขม่วนใจ๋ เทศบาลตำบลปง โดยมี 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.เทศบาลตำบลปง
2.อำเภอปง
3.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา
4.กศน.อำเภอปง
5.สถานีตำรวจภูธรอำเภอปง
6.โรงพยาบาลปง
7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านม่วง
8.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปง

 • DSC02046
 • DSC02047
 • DSC02050
 • DSC02056
 • DSC02057
 • DSC02059
 • DSC02060
 • DSC02070
 • DSC02072
 • DSC02073
 • DSC02098
 • DSC02103

Simple Image Gallery Extended