ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ภายในพื้นที่อำเภอปง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาด้วย

โดยเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคมที่ผ่านมา อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้เกิดอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ตลิ่งพัง และน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เบบินคา (BEBINCA) ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ เป็นวงกว้าง

 

 • 1
 • 111
 • 1111
 • 11111
 • 111111
 • 1111111
 • 11111111
 • 111111111
 • 1111111111
 • 11111111111111
 • 1111111111111111
 • 11111111111111111
 • 2
 • 22
 • 222
 • 2222
 • 22222
 • 222222
 • 2222222
 • 22222222
 • 222222222
 • 2222222222
 • 22222222222

Simple Image Gallery Extended